34 346 Burgerinitiatief «Ons Geld»

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZTÜRK EN KLEIN

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de maatschappelijke kosten en baten van het huidige geldstelsel zorgvuldig en objectief te vergelijken met de maatschappelijke kosten en baten van het geldstelsel zoals voorgesteld door het burgerinitiatief Ons Geld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Klein

Naar boven