34 346 Burgerinitiatief «Ons Geld»

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ruim 80% van de bevolking wil dat er een staatsbank komt;

overwegende dat een staatsbank een belangrijke maatschappelijke behoefte vervult en bijdraagt aan de stabiliteit van het financiële stelsel, en een positief voorbeeld kan vormen voor andere banken;

verzoekt de regering, SNS Bank in staatshanden te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Naar boven