34 346 Burgerinitiatief «Ons Geld»

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat banken dankzij het privilege van de geldschepping winst maken;

verzoekt de regering, een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de omvang van de geldscheppingswinst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Naar boven