34 346 Burgerinitiatief «Ons Geld»

Nr. 3 MOTIE VAN DE LEDEN WASSENBERG EN THIEME

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een eerlijke en duurzame economie niet kan bestaan zonder een eerlijk en duurzaam financieel systeem;

verzoekt de regering, onderzoek te laten uitvoeren naar de alternatieven voor het huidige geldsysteem die worden aangedragen in het burgerinitiatief Ons Geld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Thieme

Naar boven