Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634346 nr. 19

34 346 Burgerinitiatief «Ons Geld»

Nr. 19 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN MERKIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 29 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een verdieping in het onderzoek naar de rol en functies van banken bij geldschepping en andere functies noodzakelijk is;

overwegende dat er behoefte is aan een dienstbaar bankstelsel met minder risico's voor spaarders en de belastingbetaler;

verzoekt de regering, aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te vragen om een advies uit te brengen over de werking van het geldstelsel inclusief alle vormen van geldschepping door banken en hierbij in ieder geval te betrekken de voor- en nadelen van alternatieve systemen van geldschepping en de omvang van de geldscheppingswinst,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Merkies