34 346 Burgerinitiatief «Ons Geld»

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een risicovrije en renteloze digitale bankrekening van nut kan zijn om burgers volledige zekerheid te bieden over hun spaargeld en betalingsverkeer;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor, kosten van en behoefte aan een risico- en rentevrije bankrekening en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Naar boven