34 346 Burgerinitiatief «Ons Geld»

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de maatschappelijke functie van banken voorop dient te staan;

overwegende dat de huidige rechtsvorm van de meeste grote banken, de beursgenoteerde nv, een commerciële houding en primaire focus op winstmaximalisatie stimuleert, waarmee de maatschappelijke functie onder druk staat;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar mogelijke andere rechtsvormen voor banken, waarbij hun maatschappelijke functie centraal komt te staan, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Naar boven