34 346 Burgerinitiatief «Ons Geld»

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID ÖZTÜRK

Voorgesteld 16 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om burgerinitiatieven langer op de politieke agenda te houden zodat deze burgerinitiatieven bij meerdere kabinetten kans maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Öztürk

Naar boven