34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

E MOTIE VAN HET LID DERCKSEN

Voorgesteld 14 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de (Aanbestedings-)wet bij inbesteden van niet-kerntaken door overheden geen regels biedt;

overwegende, dat daarmee de plicht van overheden om te beargumenteren waarom men niet-kerntaken zelf uitvoert ontbreekt;

overwegende, dat daarmee het bedrijfsleven ten onrechte buitenspel wordt gezet;

overwegende, dat het daarmee bij inbesteden onmogelijk is vast te stellen of er sprake is van een kwalitatief en/of prijstechnisch concurrerende uitvoering van taken door overheden;

verzoekt de regering om met maatregelen te komen die het overheden verplicht om bij inbesteden van niet-kerntaken vooraf aan te tonen dat de uitoefening van taken geschiedt op minimaal gelijkwaardig niveau als zou een aanbesteding op basis van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) hebben plaatsgevonden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dercksen

Naar boven