Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634323 nr. 15

34 323 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid)

Nr. 15 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 15 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat niet bekend is wat de financiële gevolgen zijn van het fiscale eenheidsregime;

overwegende dat alleen het Nederlandse regime volledige fiscale consolidatie biedt en dus verder gaat dan dergelijke regimes in andere lidstaten;

verzoekt de regering, de budgettaire consequenties van het fiscale eenheidsregime te onderzoeken en de uitkomst hiervan met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies