34 316 Initiatiefnota van de leden Ziengs en Verhoeven over de Wet Markt en Overheid

Nr. 3 BRIEF VAN DE LEDEN RAHIMI EN ROMKE DE JONG

Ontvangen 22 april 2022

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Hierbij delen wij u mede dat wij de verdediging van dit initiatief van de uit de Kamer vertrokken leden Ziengs en Verhoeven overnemen.

Rahimi R. de Jong

Naar boven