Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634314 nr. 14

34 314 Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek in verband met de selectieve woningtoewijzing ter beperking van overlastgevend en crimineel gedrag

Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 22 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gemeenten meer taken hebben gekregen met minder budget;

overwegende dat een effectieve wijkenaanpak met zeggenschap van buurtbewoners overlast voorkomt;

constaterende dat er op dit moment geen budget of beleid is voor wijkaanpak;

verzoekt de regering om, in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Woonbond, Aedes en de Vereniging Eigen Huis een voorstel uit te werken om te komen tot een landelijk buurtverbeteringsfonds, waarbij rekening wordt gehouden met lokale verschillen en de zeggenschap van buurtbewoners, en dit voor te leggen aan de Tweede Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir