34 312 Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vrijwilligers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk zich nog dit jaar zullen inschrijven in een personenregister, waarna zij continu worden gescreend, en een vog-plicht daarmee komt te vervallen;

verzoekt de regering, te bevorderen dat ook vrijwilligers in de tussenschoolse opvang worden opgenomen in dit register,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert

Naar boven