Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634312 nr. 6

34 312 Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID VAN HELVERT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aan vrijwilligers in de tussenschoolse opvang een maximale maandelijkse vrijwilligersvergoeding van € 150 mag worden toegekend, zijnde € 1.500 per jaar;

overwegende dat dit bedrag gebaseerd is op het minimumuurloon, dat de afgelopen jaren regelmatig is geïndexeerd, maar dat dit niet geldt voor de vrijwilligersvergoeding zelf;

tevens overwegende dat met de vergoeding van € 4,50 per uur het steeds moeilijker wordt voor scholen om vrijwilligers te vinden en scholen met naheffingen worden geconfronteerd indien zij hun vrijwilligers een hogere vergoeding wensen te geven;

verzoekt de regering, de Belastingdienst te verzoeken om een nieuw standpunt in te nemen ten aanzien van de maximale hoogte van het uurloon waarbij het mogelijk wordt, indien de school dat wenst, een vergoeding van € 5,30 toe te staan indien zowel de maximale maand- als jaarvergoeding hierdoor niet wordt overschreden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert