34 312 Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang

Nr. 5 MOTIE VAN DE LEDEN SIDERIUS EN YPMA

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de tussenschoolse opvang in het kader van de arbeidsparticipatie toegankelijk moet zijn voor alle inkomensgroepen in Nederland;

constaterende dat voor de buitenschoolse opvang en de dagopvang een tegemoetkoming in de kosten voor ouders bestaat via de kinderopvangtoeslag;

overwegende dat steeds meer scholen overgaan op een continurooster omdat het niet lukt om de tussenschoolse opvang te organiseren, en hierdoor de kosten van de buitenschoolse opvang via de kinderopvangtoeslag stijgen;

verzoekt de regering, te onderzoeken op welke wijze er een vergoeding kan worden geïntroduceerd aan ouders voor de kosten van de tussenschoolse opvang, zodat de tussenschoolse opvang voor alle inkomensgroepen in Nederland toegankelijk blijft, en voor 1 januari 2017 verschillende scenario's aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius

Ypma

Naar boven