Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634312 nr. 4

34 312 Initiatiefnota van het lid Rog over tussenschoolse opvang

Nr. 4 MOTIE VAN HET LID SIDERIUS

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 11 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het uurtarief van de vrijwilligersvergoeding sinds 2007 niet meer is geïndexeerd;

overwegende dat bij de introductie van de vrijwilligersvergoeding het uurtarief is afgeleid van het tarief van het wettelijke minimumloon;

verzoekt de regering, de vrijwilligersvergoeding jaarlijks te indexeren naar analogie van het wettelijk minimumloon (WML),

en gaat over tot de orde van de dag.

Siderius