34 305 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2016)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 10 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XIX, onderdelen B en C, vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt de voorgestelde schorsende werking van hoger beroep teruggedraaid. Indiener is van mening dat het onwenselijk is dat voor de Belastingdienst/Toeslagen automatisch schorsende werking geldt van de uitspraak van de rechtbank of het gerechtshof, terwijl de Belastingdienst/Toeslagen de rechtbank of het gerechtshof hiertoe kan verzoeken.

Omtzigt

Naar boven