Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634302 nr. 98

34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 98 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN GROOT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 58

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er verschillende routes bestaan waarmee box 2- en box 3-heffing kan worden uitgesteld of ontlopen;

verzoekt de regering om, bij het Belastingplan 2017 met voorstellen te komen om deze sluiproutes te dichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Groot