34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 97 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BASHIR C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 57

Voorgesteld 18 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de Kamer een breed gedeelde wens leeft om werkelijk rendement op vermogen te belasten, in plaats van een forfaitair rendement;

verzoekt de regering om, een uiterste inspanningsverplichting op zich te nemen om bij het Belastingplan 2017 met voorstellen te komen om per 2018 werkelijk rendement op vermogen te belasten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Van Weyenberg

Grashoff

Naar boven