34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 93 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KROL TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 30

Ontvangen 18 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel H, wordt «verhoogd met € 23» vervangen door: verlaagd met € 26.

II

Artikel II, onderdeel I, vervalt.

III

In artikel XVIII, onderdeel B, wordt «verhoogd met € 23» vervangen door: verlaagd met € 26.

IV

Artikel XVIII, onderdeel C, vervalt.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de in het wetsvoorstel opgenomen verlaging van de hoge ouderenkorting met € 168 per 2017 géén doorgang vindt. De eenmalige verhoging van de ouderenkorting voor 2016 die deel uitmaakt van het Belastingplan 2016 wordt structureel gemaakt.

Ter dekking van deze maatregel wordt het bedrag van de maximale arbeidskorting (€ 3.103) met ingang van 2017 ten opzichte van het wetsvoorstel met € 49 verlaagd.

Doel van het amendement is de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden méér in lijn te brengen met die van werkenden. Het positieve inkomenseffect van dit amendement is gemiddeld 0,7% voor gepensioneerden met een inkomen tot € 35.949.

Krol

Naar boven