34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 77 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2015

Zoals gebruikelijk stuur ik uw Kamer voor de stemmingen over het Belastingplan een brief met daarin mijn oordeel over de ingediende amendementen en moties.

Vanwege de veelheid en de verscheidenheid aan amendementen die door uw Kamer zijn ingediend, kost het afronden van de brief helaas meer tijd, waardoor ik deze niet tijdig voor de stemmingen van vanmiddag kan versturen.

Omdat die brief van belang is voor een goede afweging ten aanzien van de stemmingen, geef ik u in overweging de stemmingen over het pakket Belastingplan 2016 uit te stellen.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebe

Naar boven