34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 68 MOTIE VAN HET DE LEDEN GRASHOFF EN GROOT

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in de EU-richtlijn inzake de energiebelasting een belastingvrijstellingsmogelijkheid bestaat voor de metallurgische en mineralogische industrie;

overwegende dat deze vrijstellingsmogelijkheid leidt tot ongewenste belastingconcurrentie tussen EU-lidstaten;

verzoekt de regering, zich in EU-verband in te spannen om te komen tot afschaffing van deze vrijstellingsmogelijkheid en daarvoor de periode van het Nederlandse voorzitterschap ten volle te benutten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff

Groot

Naar boven