34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 64 MOTIE VAN HET LID KLEIN

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering een participatiesamenleving beoogt;

overwegende dat vrijwilligers hieraan een grote bijdrage leveren;

verzoekt de regering, te onderzoeken onder welke voorwaarden de fiscale vrijstellingsregeling voor vrijwilligers kan worden versoepeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klein

Naar boven