34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 22 september 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XL vervalt.

II

Artikel XLI, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De belasting bedraagt per hectoliter voor:

    • a. vruchtensap, groentesap en mineraalwater € 5,70;

    • b. limonade € 7,59.

2. In het tweede lid wordt «factor 4» vervangen door: factor 3.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de verbruiksbelasting op fruit-, groentesappen en mineraalwater wordt teruggedraaid op het oude niveau te weten € 5,70. Limonade blijft € 7,59.

Bashir

Naar boven