34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S.

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Duitsland een tolheffing voor vrachtwagens heeft ingevoerd en België voornemens is om dit te doen;

overwegende dat een tolheffing voor vrachtwagens bijdraagt aan een betere leefomgeving;

verzoekt de regering om, in het Belastingplan 2017 een concreet voorstel te doen voor de invoering van een tolheffing voor vrachtwagens in Nederland;

verzoekt de regering tevens om de opbrengst van de tolheffing in te zetten voor lagere lasten op arbeid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Bashir

Grashoff

Naar boven