34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 58 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN GROOT

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er verschillende routes bestaan waarmee box 2- en box 3-heffing kan worden uitgesteld of ontlopen;

verzoekt de regering, voor het zomerreces met voorstellen te komen om deze sluiproutes te dichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Groot

Naar boven