34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 55 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 11 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de verlaging van de ouderenkorting alleen voor 2016 is teruggedraaid, maar dat het Belastingplan nog steeds voorziet in een forse verlaging vanaf 2017;

overwegende dat het wenselijk is dat de ouderenkorting ook voor 2017 en verder op peil dient te blijven;

constaterende dat de regering eerst in de zomer van 2016 naar de koopkracht van ouderen vanaf 2017 wil kijken;

verzoekt de regering, bij het Belastingplan 2017 de koopkrachtreparatie een structureel karakter te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Schouten

Dijkgraaf

Naar boven