Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634302 nr. 53

34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 53 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GROOT EN NEPPÉRUS

Ontvangen 11 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel XL wordt «€ 7,91» vervangen door: € 8,83.

II

In artikel XLI, onderdeel B, wordt in artikel 10, eerste lid, «€ 7,91» vervangen door: € 8,83.

Toelichting

Artikel XLI, onderdeel B, van het Belastingplan 2016 beoogt het tarief van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken te uniformeren van oorspronkelijk twee tarieven naar één nieuw tarief. Via onderdeel II van onderhavig amendement wordt voorgesteld genoemd tarief te verhogen tot € 8,83 per hectoliter.

Om te voorkomen dat bier vallend onder het laagste tarief van de bieraccijns minder zwaar zou worden belast dan alcoholvrij bier wordt ingevolge onderdeel I van dit amendement voorgesteld het laagste tarief van de bieraccijns te verhogen tot het voorgestelde tarief in de verbruiksbelasting van € 8,83 per hectoliter.

De opbrengst van dit amendement bedraagt € 30 miljoen. Deze opbrengst zal worden gebruikt ter dekking van een in te voeren btw-vrijstelling voor coördinerende werkzaamheden van (zogenoemde eerstelijns-) zorggroepen en geboortezorgcentra. Deze btw-vrijstelling vereist geen wetswijziging, maar aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. Die aanpassing maakt derhalve geen deel uit van dit amendement.

Groot Neppérus