34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 52 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 11 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel XXXIII, onderdeel A, onder 4, vervalt.

Toelichting

In het wetsvoorstel Belastingplan 2016 wordt voor de S&O-afdrachtvermindering de beperking aangebracht dat de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) programmatuur alleen kwalificeert indien het niet-fysieke logische deelsysteem van een informatiesysteem is vastgelegd in een formele programmeertaal. Met dit amendement vervalt de in het wetsvoorstel opgenomen aanpassing van de definitie van «programmatuur».

Van Weyenberg

Naar boven