34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 34 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 10 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel I, vervalt.

II

In artikel LII, eerste lid, onderdeel d, wordt «onderdelen I, J en L» vervangen door: onderdelen J en L.

Toelichting

Met dit amendement wordt de voorgestelde verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting teruggedraaid. Daardoor wordt het maximale bedrag van de inkomensafhankelijke combinatiekorting ten opzichte van het wetsvoorstel met € 606 verlaagd naar € 2.163 en wordt het opbouwpercentage van de inkomensafhankelijke combinatiekorting ten opzichte van het wetsvoorstel met 2,159%-punt verlaagd naar 4%. De budgettaire opbrengst van dit amendement bedraagt € 301 miljoen per jaar.

Omtzigt

Naar boven