34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 32 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 10 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel II, onderdeel C, vervalt.

II

Artikel II, onderdeel E, vervalt.

III

Artikel II, onderdeel F, vervalt.

IV

Artikel II, onderdeel G, komt te luiden:

G

In artikel 7.8, derde lid, onderdeel c, wordt «onderdeel e» vervangen door: onderdeel f.

V

Artikel II, onderdeel J, vervalt.

VI

Artikel III, onderdeel B, vervalt.

VII

Artikel XLIX vervalt.

VIII

Artikel LII, eerste lid, onderdeel e, vervalt.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de herziening van de vermogensrendementsheffing in box 3 geen onderdeel uitmaakt van het Belastingplan 2016. Deze herziening gaat niet over 2016 en er is geen beoogde opbrengst. Indiener deelt de mening van de Raad van State dat het in een apart wetsvoorstel behandeld moet worden.

Omtzigt

Naar boven