34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF

Ontvangen 26 oktober 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel H, onder 1, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.169.

II

In artikel I, onderdeel L, wordt «€ 10.443» vervangen door: € 12.093.

III

In artikel XVII, onderdeel D, wordt «€ 3.103» vervangen door: € 3.169.

IV

Artikel XLII, onderdeel A, vervalt.

V

Artikel XLII, onderdeel B, vervalt.

VI

Artikel LII, tweede lid, vervalt.

Toelichting

Dit amendement zorgt ervoor dat de vrijstelling in de kolenbelasting voor het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie niet wordt ingevoerd. Dit levert € 189 miljoen op. In verband met het vervallen van de invoering van die vrijstelling komt ook de inwerkingtreding bij koninklijk besluit te vervallen voor de verhoging van de energiebelasting. Deze verhoging treedt nu in werking per 1 januari 2016. De opbrengst van € 189 miljoen wordt gebruikt om de arbeidskorting te verhogen. Het bedrag van de maximale arbeidskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 66 verhoogd naar € 3.169 en het beginpunt van de afbouw van de arbeidskorting wordt ten opzichte van het wetsvoorstel met € 1.650 verlaagd naar € 32.365.

Grashoff

Naar boven