34 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)

32 043 Toekomst pensioenstelsel

Nr. 119 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2016

Tijdens het algemeen overleg van 23 maart 2016 (Kamerstuk 34 302, nr. 117) heb ik aan de vaste commissie voor Financiën toegezegd om een brief over het pensioen in eigen beheer te sturen. Ik heb aangegeven in deze brief mijn uiteindelijke keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer bekend te maken en antwoord te geven op nog resterende technische vragen die tijdens dat algemeen overleg zijn gesteld.

Uit het algemeen overleg heb ik ook de opdracht van de commissieleden meegenomen om breed draagvlak voor mijn uiteindelijke keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer te creëren. Zelf hecht ik ook zeer aan een breed draagvlak voor mijn uiteindelijke keuze. Dit proces duurt echter langer dan verwacht en is helaas dan ook nog niet afgerond.

Daarom lukt het niet de brief binnen de gevraagde termijn te beantwoorden. U ontvangt de brief uiterlijk vóór het zomerreces.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Naar boven