Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVIII nr. 33

34 300 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2016

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 8 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een tekort is aan geschikte woningen voor ouderen;

overwegende dat dit probleem onder meer door het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen zal toenemen;

overwegende dat dit een landelijk probleem is dat landelijke aansturing behoeft;

overwegende dat het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen eind 2015 een slotrapportage oplevert;

verzoekt de regering, na ommekomst van deze slotrapportage met voortvarendheid de regie te nemen, teneinde dit tekort op de kortst mogelijke termijn aan te pakken, bijvoorbeeld aan de hand van een landelijk actieplan ouderenhuisvesting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol