34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 53 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN SMALING EN TEEVEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 191

Ontvangen 30 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.500 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.500 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt vanuit het subartikel 4.4 noodhulpfonds maximaal 1,5 miljoen euro eenmalig voor het jaar 2016 beschikbaar gesteld voor het consortium Wings for Aid, waar de Technische Universiteit van Delft, Eindhoven en Twente, I+Solutions en enkele bedrijven waaronder twee European Space Agency spinouts de handen in elkaar hebben geslagen. Supporters van het consortium zijn onder meer Price Waterhouse Coopers en de UN Refugee Housing Unit.

Het consortium heeft als doel om de zogenaamde «laatste mijl» naar een gebied waar zich een noodsituatie voordoet (tot 200 kilometer) te overbruggen met een onbemande, onbewapende drone om zo dekens, water en voedsel op ver afgelegen gebieden te kunnen bezorgen op locaties die anderszins onbereikbaar zijn, maar waarvan de GPS coördinaten wel kunnen worden vastgesteld. Vooral bij natuurrampen heeft dit initiatief veel toegevoegde waarde. De 1,5 miljoen euro is om enerzijds gezamenlijk met het bedrijfsleven en technische universiteiten een prototype te bouwen waarmee het Nederlands Midden- en Kleinbedrijf de drones kan inzetten in landen waar natuurrampen zich voltrekken en anderzijds om de kosten van het opstarten van het project mede te dekken.

Smaling Teeven


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de Toelichting.

Naar boven