Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVII nr. 43

34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID VAN VELDHOVEN C.S.

Voorgesteld 26 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland zich internationaal heeft gecommitteerd aan de afspraak dat klimaatfinanciering additioneel moet zijn aan officiële ontwikkelingshulp;

verzoekt de regering om, dit onderscheid in de begroting 2017 helder voor de Kamer inzichtelijk te maken, inclusief de bijdragen geleverd door het bedrijfsleven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Smaling