34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016

Nr. 3 MEDEDELING

Den Haag, 15 september 2015

Op 7 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State blijft openbaarmaking van dit advies achterwege omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven