Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVI nr. 82

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

Nr. 82 MOTIE VAN HET LID KROL

Voorgesteld 5 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat preventie een speerpunt is van het kabinet;

overwegende dat met preventie veel gezondheidswinst is te behalen én zorgkosten zijn te besparen;

constaterende dat de overheid op haar website zelf aangeeft dat het preventiebeleid gericht op ouderen versnipperd is, waardoor ook de effectiviteit nauwelijks meetbaar is;

overwegende dat de Minister heeft toegezegd dat in de herziene preventienota speciaal aandacht zal zijn voor preventie gericht op ouderen;

verzoekt de regering, in de herziene preventienota nadrukkelijk oog te hebben voor coördinatie en effectiviteit van de preventieactiviteiten gericht op ouderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Krol