Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVI nr. 67

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK

Voorgesteld 5 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het CIZ op dit moment bezig is met de herindicatie voor 2017;

constaterende dat er echter op dit moment nog geen duidelijkheid is over de maatwerkprofielen;

van mening dat dit leidt tot onrust en onzekerheid bij cliënten en ouders van cliënten;

verzoekt de regering, deze duidelijkheid zo snel mogelijk te bieden, zodat hiervan tijdens de herindicatie gebruik kan worden gemaakt, met als doel om in 2017 zorg op maat te bieden, uitgaande van de maatwerkprofielen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Otwin van Dijk