Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 34300-XVI nr. 6

Gepubliceerd op 22 september 2015 15:41

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 september 2015

Hierbij bied ik u mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie het gecombineerd jaarverslag 2013–2014 aan van de Centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen1 (hierna de commissie).

Het jaarverslag geeft inzicht in de meldingen die zijn gedaan in 2013 en 2014 en het advies dat de commissie hierover heeft gegeven aan het Openbaar Ministerie. Tevens vindt u in het verslag een korte reflectie van de commissie op het KNMG-rapport Medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen (mei 2013), op het Evaluatierapport Regeling centrale deskundigencommissie LZA-LP (september 2013) en op het Kabinetsstandpunt op dit evaluatierapport (juli 2014).

In het Kabinetsstandpunt op de evaluatie hebben we aangegeven de Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen te zullen aanpassen. De commissie geeft aan benieuwd te zijn naar de concrete uitwerking hiervan. De verwachting is dat de gewijzigde Regeling in het najaar gereed is.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl