Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVI nr. 47

34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN KEIJZER

Voorgesteld 5 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat kinderen die intensieve kindzorg nodig hebben soms begeleiding nodig kunnen hebben vanwege hun ziekte of beperking in het kader van opvoed- en opgroeiproblematiek, soms mede als gevolg van hun ziekte of beperking;

overwegende dat de eerste soort wel onder de aanspraak intensieve kindzorg valt en de tweede onder de Jeugdwet;

overwegende dat dit een onwenselijke en warrige situatie is voor de mensen die dit betreft;

spreekt uit dat alle begeleiding voor deze kinderen gaat vallen onder de aanspraak wijkverpleging;

roept de regering op, de aanspraak wijkverpleging overeenkomstig aan te passen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Keijzer