Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XVI nr. 136

34 300-XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

Nr. 136 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP

Ontvangen 25 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000).

II

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000).

Toelichting

De indieners willen voor 2016 250.000 euro vrijmaken uit het niet-juridisch verplichte deel van begrotingsartikel 5 Jeugd voor forensisch pediatrisch onderzoek.

Dit omdat de indieners van mening zijn dat met het sluiten van het contract door de politie met het Nederlands Forensische Instituut (NFI) als preferred supplier een groot gedeelte van de basis onder een structurele financiering van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) wegvalt. Dat terwijl al jaren met grote waardering wordt gesproken over de FPKM, gelijktijdig opgaand met de wens structurele financiering te vinden. Uit de antwoorden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat bij het NFI onvoldoende capaciteit is om in ieder geval de 29 onderzoeken die in 2014 bij kinderen onder de 12 jaar gedaan zijn over te nemen. Om te voorkomen dat straks het NFI toch bij de FPKM aanklopt om onderzoeken te doen en vervolgens daar door ontslagenen deskundigheid verloren is gegaan, stellen indieners voor een overbruggingskrediet voor 2016 ter beschikking te stellen. Hiermee wordt bereikt dat in 2016 een daadwerkelijke structurele financiering van voldoende forensisch-pediatrische capaciteit geregeld kan worden.

Keijzer Bergkamp