Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 34300-XVI nr. 136

Gepubliceerd op 25 november 2015 13:19

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 300-XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

Nr. 136 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KEIJZER EN BERGKAMP

Ontvangen 25 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 250 (x € 1.000).

II

In artikel 5 Jeugd worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 250 (x € 1.000).

Toelichting

De indieners willen voor 2016 250.000 euro vrijmaken uit het niet-juridisch verplichte deel van begrotingsartikel 5 Jeugd voor forensisch pediatrisch onderzoek.

Dit omdat de indieners van mening zijn dat met het sluiten van het contract door de politie met het Nederlands Forensische Instituut (NFI) als preferred supplier een groot gedeelte van de basis onder een structurele financiering van de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) wegvalt. Dat terwijl al jaren met grote waardering wordt gesproken over de FPKM, gelijktijdig opgaand met de wens structurele financiering te vinden. Uit de antwoorden van het Ministerie van Veiligheid en Justitie blijkt dat bij het NFI onvoldoende capaciteit is om in ieder geval de 29 onderzoeken die in 2014 bij kinderen onder de 12 jaar gedaan zijn over te nemen. Om te voorkomen dat straks het NFI toch bij de FPKM aanklopt om onderzoeken te doen en vervolgens daar door ontslagenen deskundigheid verloren is gegaan, stellen indieners voor een overbruggingskrediet voor 2016 ter beschikking te stellen. Hiermee wordt bereikt dat in 2016 een daadwerkelijke structurele financiering van voldoende forensisch-pediatrische capaciteit geregeld kan worden.

Keijzer Bergkamp


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl