34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 2 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer reeds in 2011 de regering heeft gevraagd te streven naar meer mogelijkheden om O&O-fondsen te gebruiken voor intersectorale scholing;

constaterende dat nog steeds slechts 13% van de O&O-fondsen expliciet aandacht heeft voor intersectorale scholing,

verzoekt de regering, met sociale partners indringend in gesprek te gaan om een einde te maken aan de gebrekkige mogelijkheden tot intersectorale scholing en de Kamer in het voorjaar van 2016 te informeren over het resultaat van dit gesprek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Pieter Heerma

Naar boven