Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XV nr. 46

34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Nr. 46 MOTIE VAN HET LID YÜCEL C.S.

Voorgesteld 2 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de schuldhulpverlening landelijk en gemeentelijk versnipperd beleid kent en dat er verschillende procedures en uitsluitingsgronden gehanteerd worden om toegang te krijgen tot schuldhulpverlening of schuldsanering;

overwegende dat een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) kan bijdragen aan betere maatschappelijke en financiële resultaten van de manieren waarop overheden omgaan met mensen met schulden;

verzoekt de regering, een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) door een expertteam uit te laten voeren naar de verschillende wijzen waarop overheden omgaan met mensen met schulden, inclusief de schuldhulpverlening, het incassobeleid van alle schuldeisers en het gebruik van het beslagregister, en in deze MKBA alternatieven te ontwikkelen en te wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yücel

Koşer Kaya

Voortman

Karabulut