34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 september 2015

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris, het Jaarplan 2016 van de Inspectie SZW aan1.

In dit jaarplan beschrijft de Inspectie SZW de voorgenomen activiteiten in 2016 op de domeinen «Eerlijk werken» en «Veilig en gezond» en «Werk en inkomen».

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven