Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XV nr. 14

34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 30 november 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Arbeidsmarkt worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 2.000 (x € 1.000).

II

In artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

III

In artikel 98 Algemeen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Ondanks extra wetgeving om schijnconstructies te voorkomen, daalt het aantal controles op arbeidsmarktfraude. Tussen 2010 en 2015 is het aantal inspecties meer dan gehalveerd: van 9.629 in 2010 tot 4.500 in 2015 (prognose). Voor 2016 is een verdere daling naar 3.800–4.800 inspecties voorzien. In 2016 loopt tevens de tijdelijke extra capaciteit van 35 inspecteurs uit het sociaal akkoord af.

Dit amendement verhoogt de uitgaven voor het kerndepartement in artikel 96 met € 3 miljoen ten behoeve van de uitbreiding van de capaciteit van de Inspectie SZW. Daarmee kan de Inspectie SZW uitbreiden met 35 inspecteurs, zodat de controle op schijnconstructies en arbeidsmarktfraude wordt geïntensiveerd. Dit wordt gedekt door een verlaging van de uitgaven aan opdrachten op de posten Arbeidsmarkt (artikel 1) met € 2 miljoen en Algemeen (artikel 98) met € 1 miljoen.

Van Weyenberg