Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XV nr. 11

34 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT OP NR. 9

Ontvangen 11 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 10 Tegemoetkoming ouders worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement regelt dat de opbrengst van het minder verhogen van het tarief van de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting (amendement Dijkgraaf c.s. 34 302 nr. 72) gebruikt wordt om de kinderbijslag over 2016 met € 200 miljoen te verhogen. De kinderbijslag wordt voor alle kinderen tussen 0 en 18 jaar naar evenredigheid verhoogd. Indieners zijn van mening dat deze verhoging ook in de begrotingen van 2017 en verder dient te worden doorgezet.

Voor deze begunstigende maatregel zal ook de Algemene Kinderbijslagwet zo snel mogelijk moeten worden aangepast.

Omtzigt Dijkgraaf Schouten