Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XIII nr. 86

34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 86 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VEEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 1 december 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 12 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement zorgt voor aanvullend budget voor Smart Industry. Smart Industry is de naam voor het op een steeds slimmere manier verbinden van metadata aan productie en planningsprocessen. Hiervoor komen middelen beschikbaar voor het realiseren van field labs: praktijkomgevingen waarin bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders gezamenlijk werken aan en leren van de kansen van toenemende digitalisering in de maakindustrie. Met de beoogde verhoging wordt eenmalig € 5 miljoen (extra) vrij gemaakt voor de bevordering van Smart Industry. De dekking daarvoor wordt gevonden in de middelen voor de TKI-toeslag.

De indiener wil het budget voor Smart Industry beschikbaar stellen onder een matchingsvoorwaarde: de middelen komen beschikbaar voor partijen die via de Field Labs innovatieve projecten doen in Smart Industry en die dat matchen met minimaal een gelijke inzet van privaat of Europees geld.

Van Veen