Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-XIII nr. 55

34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN DIJKGRAAF EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 15 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat getijdenenergie veel potentie heeft, zowel wat betreft duurzame opwekking en als exportproduct;

overwegende dat private investeerders willen investeren in het aantonen dat getijdenenergie ook op grote schaal kan werken;

verzoekt de regering, dit financieel te faciliteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijkgraaf

Van Tongeren