34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 47 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER

Voorgesteld 15 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een gebiedscoördinator voor windmolengebieden alleen effectief kan werken als deze breed gedragen vertrouwen geniet;

verzoekt de regering om bij het aanstellen van een gebiedscoördinator ook de bewoners en belanghebbenden uit het betreffende gebied te betrekken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Naar boven